Alternativní pedagogické směry si v poslední dekádě získaly spoustu nových zastánců. Ty k těmto inovativním stylům výuky většinou táhne nespokojenost s konvenčním stylem výuky na státních školách. K těmto typům škol se řadí například Waldorfská, Daltonská či Freinteovská škola, Jenský plán, různé typy lesních škol, výuk v přírodě a spoustu dalších. Nejznámější a patrně nejvíce oblíbenou alternativou je Montessori škola.

knihy u notebooku

O vznik se zasloužila stejnojmenná švýcarská rodačka Marie. Lékařka a pedagožka na počátku dvacátého století kritizovala zkostnatělý školský systém a nabídla náhradu. Gró jejího stylu spočívá v zaměření na dítě. Je považováno za jedinečnou osobnost, kterou samo rozvíjí a dospělí (učitel) tento proces pouze usměrňuje. Pedagogická intervence je tedy minimální. Mezi základní principy práce Montessori pedagoga patří:

·         podpora aktivity

·         absence napomínání

·         učitel je průvodce – nenapovídá

·         speciální pomůcky („hlavolamy“)

·         podpora sebevědomí dítěte

·         umožnění dítěti volnosti pohybu, výběru činnosti

·         místo pochvaly objektivní zhodnocení výkonu

·         obecná nabídka řešení v problémových situacích
chlapci u globusu

České Budějovice a Montessori školská zařízení

Jihočeská metropole prozatím nedisponuje velkým množstvím školských zařízení tohoto typu. Je o ně proto obrovský zájem a pro rodiče nebude lehké dítě přihlásit. Druhým nepříjemným faktem je to, že se samozřejmě jedná o soukromé školy, tudíž jsou náročnější i z hlediska financí. Na tomto poli o klienty „bojují“ firmy Montessori Kampus a Viva Bambini

Školky

Kampus najdete přímo naproti Výstavišti v ulici Husova. Jedná se o rekonstruovanou budovu. Cena je 7 500 Kč na jeden měsíc. Odloučené pracoviště je pak Na Sádkách nedaleko areálu vysokoškolských kolejí.  Viva Bambini centrum pro předškolní děti se pak nachází v ulici Boženy Němcové v těsné blízkosti areálu nemocnice. Cenově vychází dost podobně jako konkurence – 7 000 Kč měsíčně.

Základní školy

Základní škola Kampus je ve stejné budově jako MŠ (Husova 17 naproti Výstavišti ČB). Cena je stejná jako v případě mateřinky. Viva má svoji základní školu lokalizovanou na Lidické třídě nedaleko Polikliniky Jih. I v tomto případě je školné stejné jako u jejich MŠ.